معاونت پژوهشی دانشکده :

جناب آقای دکتر محمود نجفی

ایمیلm_najafi@semnan.ac.ir

شماره تماس :33623300-33624250 داخلی 119

توانمندی های تخصصی گروه های آموزشی دانشکده

فلوچارت روند دریافت کد اخلاق

لیست تجهیزات آزمایشگاه

جدول تقویم پژوهشی نیم سال دوم  1400-99

جدول تقویم پژوهشی نیم سال اول 1401-1400

جدول تقویم پژوهشی نیمسال دوم 1401-1400

شرح وظایف:

ماده 1: تدوین و تنظیم برنامه داخلی دانشکده

 • تدوین برنامه پژوهش و فناوری دانشکده بر اساس اسناد بالادستی و مأموریت دانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده و ارسال آن به معاونت (آبان ماه هرسال ).
 • تهیه ، تدوین و مصوب کردن تقویم نیم سالانه پژوهشی دانشکده و ارسال آن به معاونت (شهریور و بهمن ماه هر سال ).
 • تهیه اطلاعات جامع پژوهش و فناوری و توانمندی های گروه های پژوهشی، آزمایشگاه ها و کارگاه های مستقر در دانشکده و تنظیم آن با کمک کارشناس پژوهش دانشکده به صورت بروشور یا فایلهای الکترونیکی و اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده.
 • پیگیری امور مربوط به تأسیس و فعالیت گروه های پژوهشی، قطب های علمی و هسته های تحقیقاتی دانشکده
 • پیگیری در خصوص شکل گیری و پایش فعالیت مجلات موجود در دانشکده
 • برنامه ریزی و پیگیری فعالیت آزمایشگاه های تحقیقاتی- خدماتی دانشکده در مجموعه شبکه شاعا و شبکه راهبردی.

 

ماده 2: همایش ها، بازدیدها و کارگاه ها

 • پیگیری امور مربوط به کنفرانس ها ، همایش ها ، سخنرانی های علمی مصوب شده در تقویم پژوهشی دانشکده.
 • پیگیری برگزاری کارگاه های مهارت افزایی و آموزشی مصوب در تقویم پژوهشی دانشکده
 • معرفی ظرفیت ها و توانمندی های پژوهش و فناوری دانشکده در بازدیدهایی که از دانشکده انجام می شود نظیر Info Daysو Open Daysبا هماهنگی مسئولین برگزاری.
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با مسائل پژوهش و فناوری برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

ماده 3 : انجام امور اجرایی مربوط به اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان

 • شرکت در جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و اعلام مصوبات هیأت علمی دانشکده.
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده و تبیین مصوبات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده.
 • تأیید فرم های تسویه حساب پژوهانه برای پرداخت حق التحقیق پژوهانه اعضای هیأت علمی و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 • بررسی مستندات و ارسال فرم های تکمیل شده توسط عضو هیأت علمی (از جمله فرم هزینه آماده سازی مقالات و ... ) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه .
 • بررسی وپیگیری امور مربوط به طرح های پژوهش و فناوری درون دانشگاهی شامل بررسی درخواست طرح ها، پیگیری انجام و ارسال گزارش مدون مطابق با فرمت مربوط به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • بررسی درخواست ترجمه و تألیف کتب اعضای هیأت علمی مطابق با فرمت انتشارات دانشگاه سمنان در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری.

7-3-     بررسی و امتیاز دهی به پرونده های درخواست پایه سنواتی اعضای هیأت علمی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

8-3-     تأیید فرم های مربوط به درخواست پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی و ارسال به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه.

9-3-     بررسی و ارسال فرم تشویقی مقالات چاپ شده در نشریات در سامانه جامع معاونت پژوهش و فناوری.

10-3-   بررسی درخواست مجوز همکاری پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشکده با مؤسسات خارج از دانشگاه.

11-3-   ارائه مشاوره های لازم در حوزه پژوهش وفناوری به اعضای هیأت علمی دانشکده.

12-3-   هماهنگی در انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی بلند مدت ، کوتاه مدت و صنعتی اعضای هیأت علمی دانشکده و ارسال آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

ماده 4: تعاملات خارجی و داخلی دانشکده ای :

 • شناسایی فرصت های تحقیقاتی موجود در دانشگاه های معتبر دنیا ومعرفی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده .
 • پیگیری امور پژوهش وفناوری مربوط به ارتباط دانشکده با جامعه و صنعت از جمله انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با هماهنگی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه .
 • پیگیری برای گسترش تعاملات دانشگاه سمنان در حوزه مربوط با دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهش و فناوری دنیا با هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه.
 • شناسایی اساتید ومتخصصان بین الملل و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه مربوطه و ارائه راهکار در جهت بهره مندی از پتانسیل آنها.
 • برنامه ریزی جهت توسعه جذب دانشجویان خارجی با هماهنگی دانشکده.
 • شناسایی دانش آموختگان دانشکده دارای شاخص های برتر پژوهش و فناوری در سطح ملی و بین الملل و معرفی آنها به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه .

7-4-     پیگیری امور روابط بین الملل دانشکده با هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه.

8-4-     شناسایی فرصت های تحقیقاتی موجود در دانشگاه های معتبر دنیا و معرفی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده

 

ماده 5: ارائه گزارش ها و وب سایت دانشکده:

 • انعکاس اخبار پژوهش وفناوری و بین المللی دانشکده ها به معاونت پژوهش وفناوری برای درج در وب سایت دانشگاه.
 • شناسایی و معرفی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشکده نظیر پروژه ها، پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشجویان درجهت ارائه خدمات فناوری و تجاری سازی آنها.
 • تنظیم و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به دانشکده ها به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه.
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت پژوهش و فناوری دانشکده.

 

ماده 6: تصویب :

این شرح وظایف در 6 ماده در جلسه مورخ 7/7/98 هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.