معرفی گروه مدیریت آموزشی

گروه مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان به عنوان یک گروه آموزشی مستقل در سال تحصیلی ۱۳۸۱ به سایر گروه های آموزشی دانشگاه سمنان اضافه شد و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود. اولین گروه دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزشی در سال ۱۳۹۱ جذب گروه شدند.

رشته مدیریت آموزشی عبارت است از مجموعه سازمان‌یافته، نظام‌مند و میان‌رشته‌ای از مجموعه علوم، دروس و مباحث پیشرفته و تخصصی در راستای مدیریت و رهبری برانگیزاننده و اثربخش نظام‌های آموزشی.هدف از این رشته تربیت و توسعه دانش، مهارت و توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها به‌منظور تعالی فزاینده نظام آموزشی است.همچنین رشته حاضر به دنبال آموزش و تربیت نیروهای متخصص و اندیشمند در خصوص تجزیه و تحلیل محیط و سازمان‌های آموزشی و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حکیمانه در جهت هدایت و مدیریت اثربخش آن‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف متعالی ملی و بین‌المللی است.

 

دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

نام درس

واحد معادل

نوع درس

اصول برنامه ریزی آموزشی

۲

تخصصی

مبانی کامپیوتر

۲

جبرانی

تئوریهای سازمانی مدیریت

۳

تخصصی

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

۲

تخصصی

روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی

۳

تخصصی

اصول مدیریت آموزشی

۳

تخصصی

تجزیه و تحلیل سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

۲

تخصصی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

۲

تخصصی

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

۲

تخصصی

بودجه بندی و مدیریت مالی

۲

تخصصی

مدیریت نیروی انسانی

۳

تخصصی

نظارت و راهنمایی آموزشی

۳

تخصصی

پایان نامه

۴

-

 دروس دوره دکتری مدیریت آموزشی

نام درس

واحد معادل

نوع درس

روشهای پژوهش در مدیریت

۳

تخصصی

اقتصاد آموزش و پرورش

۲

تخصصی

تئوریهای مدیریت و سازمان در جهان امروز

۳

تخصصی

تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی

۳

تخصصی

روشهای کمی در مدیریت

۳

تخصصی

آمار پیشرفته

۲

تخصصی

آزمون جامع

-

الزامی

پایان نامه

۲۰

-