گروه علوم تربیتی با گرایش روانشناسی تربیتی و آموزش کودکان استثنایی: این گروه در سال 1386 در دانشگاه سمنان تشکیل شد و دارای دو رشته 1) روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی در مقطع کارشناسی و 2) روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می­باشد.

معرفی رشته ها

1)      رشته روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی به منظور پژوهش، تشخیص و بازتوانی کودکان استثنائی-اعم ازنابینا، ناشنوا، حسی-حرکتی، ناسازگار و ... فعالیت می کند. هدف این رشته در راستای پیشگیری ازابتلای افراد به نقایص حسی- حرکتی و ذهنی است.

2)      روان شناسی تربیتی با یادگیری آموزشگاهی سرو کار داشته و نقش آن در موارد زیر دسته بندی می شود:

الف) تعیین هدف های آموزشی، یعنی یادگیرندگان چه باید بیاموزند.

ب) تعیین ویژگی های یادگیرندگان و رابطه آن ویژگیها با یادگیری.

ج) شناخت فرآیند یادگیری یعنی شناخت عواملی که افراد را به یادگیری سوق می دهد و یا باعث تغییر طرز فکر آن ها به موضوعی می شود.

د) شناخت فرآیند یادگیری، یعنی چه رابطه ای بین شیوه ها و فعالیت های آموزشی در رابطه با هدف های خاص و اختلافات فردی یادگیرنده موجود است.

د) ارزشیابی یادگیری بالاخص یادگیری پیشرفت درسی، طرز فکر و چگونگی استفاده از این ارزشیابی ها در بازبینی جنبه های مختلف برنامه های درسی.

ه) پرورش ابزارهای اندازه گیری روانی-تربیتی لازم برای شناخت یادگیرندگان و ارزشیابی فرآیندآموزش-یادگیری.

دوره کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی به صورت آموزشی-پژوهشی و ناپیوسته بوده که طول مدت آن به طور متوسط 2 سال می باشد. دوره دکترای آن نیز به صورت آموزشی-پژوهشی و ناپیوسته بوده که طول مدت آن به طور متوسط 4 سال می باشد.