کارشناس پژوهش دانشکده :

جناب آقای حمیدرضا فلاحت کار

 

ایمیلjcp@semnan.ac.ir

شماره تماس :02333623300-02333624250 داخلی 137 و  02333629567