گروه روانشناسی بالینی با 6 عضو هیات علمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی بالینی و نیز کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی عمومی اقدام به جذب دانشجو می نماید. این گروه همچنین در مقطع دکترای روانشاسی عمومی در پردیس دانشگاهی دانشجو می پذیرد.

روانشناسی عبارت است از علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی، و این مطالعه با هدف شناخت آدمی صورت می گیرد تا پس از آگاهی از خصوصیات متعدد و متنوع رفتاری و ذهنی خود، شیوه ارتباط مناسبی را با خود و محیط پیرامونش برقرار نماید. روانشناسی بالینی شاخه ای از علم روانشناسی است که به آموزش، پژوهش، تشخیص و روان درمانی اختلال های روان شناختی می پردازد. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد و اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی است. از جمله اهداف گروه تولید ، انتقال و توسعه دانش روانشناسی، تربیت نیروی متخصص و کارامد در علم روانشناسی و به دست آوردن مهارت علمی و عملی لازم جهت ارایه ی خدمات روان درمانی در جامعه  و همچنین ارتقای سطح علمی جامعه در زمینه علوم رفتاری است. تقویت مبانی آموزشی، پژوهشی و روان درمانی در رشته ی روانشناسی از جمله رسالت های این برنامه ی آموزشی بشمار می رود.