در مساحتی حدود 400متر، دارای بیش از 20300 جلد کتاب فارسی ،2132جلد کتاب لاتین و مجلات علمی به زبان فارسی و لاتین و 145پایان نامه کارشناسی ارشد و310پایان نامه کارشناسی می باشد.

کتابخانه دانشکده در حال توسعه می باشد و خدمات متنوعی همچون اطلاع رسانی و خدمات مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی را ارائه می دهد.

 

ساعت کار کتابخانه در طول ایام سال همزمان بافعالیتهای آموزشی دانشکده

شنبه تا چهار شنبه

صبح: ساعت 8 الی 12

(ساعت ناهار و نماز: 12 الی 13) 

ظهر: ساعت 13 الی 15.30

                                                                            

مسئول کتابخانه : خانم فاطمه ذوالفقاریان

تلفن : 31533025