در مساحتی حدود 400متر، دارای بیش از 20300 جلد کتاب فارسی ،2132جلد کتاب لاتین و مجلات علمی به زبان فارسی و لاتین و 145پایان نامه کارشناسی ارشد و310پایان نامه کارشناسی می باشد. کتابخانه دانشکده در حال توسعه می باشد و خدمات متنوعی همچون اطلاع رسانی و خدمات مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی را ارائه می دهد .

ساعت کار کتابخانه در طول ایام سال همزمان بافعالیتهای آموزشی دانشکده از شنبه تا چهار شنبه

صبح از ساعت 8 تا ساعت 12 

12 تا 13 زمان نهار و نماز است

ظهر از ساعت 13 تا 15.30 می باشد .

                                                                            

مسئول کتابخانه : خانم فاطمه ذوالفقاریان            تلفن داخلی                130