سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠


با سلام

تمام اطلاعیه های آموزشی مربوط به دانشجویان درسایت گلستان قرار داده شده است.


Golestan.semnan.ac.ir

 

 

مروری بر روش دسترسی به  اطلاعات مورد نیاز دانشجویان در سیستم گلستان

1.       برای دیدن چارت درسی و همنیاز وپیشنیاز واحد های مربوط به رشته خود می توانید از گزارش های 107-108 استفاده نمایید

2.       برای دیدن برنامه هفتگی خود ، برنامه امتحانی از گزارش های 73-78 استفاده نمایید

 

3.       برای تغییر پسورد ورد به سیستم گلستان خود می توانید از قسمت مربوطه استفاده کنید

4.       برای دیدن کارنامه ترمی ویا کلی خود می توانید به گزارش های مربوطه79-100 در قسمت زیر مراجعه نمایید

5.       برای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل برای مراکز موردنظرتان  می توانید:

6.                   عملیات ثبت نام مقدماتی

 

در این مرحله با انتخاب واحدهای قابل اخذ برای ترم بعد خود شما قادر به  انتخاب واحد درترم بعد خواهید بود

ودر صورت انجام ندادن ثبت نام مقدماتی ترم بعد تنها در مرحله حذف و اضافه قادر خواهید بود واحد های دارای ظرفیت را انتخاب  و14واحد نیز بیشتر نمی توانید اخذ نمایید

وقبل از ثبت نام مقدماتی شما باید ارزشیابی مربوط به اساتید ترم جاری خود را نیز مانند مرحله زیر انجام دهید

 

 

7.       گزارش های ثبت نام مقدماتی را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید

 

 

8.       هر ترم قبل از انتخاب واحد می توانید دروس ارائه شده ، شرایط اخذ و... را در قسمت مربوطه ببینید

 

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University