پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

 


فرم های دوره دکتری

   دانلود : تایید_اصلاحات_دکتری.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود : درخواست مجوز ارزیابی آزمون جامع           حجم فایل 332 KB
   دانلود : مراحل و فرم های لازم جهت اخد کداخلاق           حجم فایل 3872 KB
   دانلود : کد اخلاق (doc)           حجم فایل 49 KB
   دانلود : فرم تصویب موضوع رساله دکتری           حجم فایل 274 KB
   دانلود : فرم سنوات           حجم فایل 167 KB
   دانلود : 15_فرم تسویه حساب.pdf           حجم فایل 232 KB
   دانلود : 14_فرم تحویل پایان نامه.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : 12_اطلاعیه دفاع.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : 11_فرم هماهنگی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : 10_فرم تحویل پایان نامه قبل از دفاع دکتری.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : 9_فرم صورتجلسه پیش دفاع دوره دکتری.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : 8_فرم مجوز دفاع .pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : 7_فرم تعیین اساتید داور دکتری.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : 6_شیوه نامه ی نظام صوری نگارش پایان نامه ها.pdf           حجم فایل 363 KB
   دانلود : 5_فرم الف 5 و ب5 گزارش پیشرفت.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : 4_فرم دریافت مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی.pdf           حجم فایل 200 KB
   دانلود : 2_فرم پیشنهاد رساله.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : 1_فرم تعیین استادان راهنما و مشاور.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : دستور العمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری(Ph.D) دانشگاه سمنان ورودی 92 به بعد           حجم فایل 233 KB
   دانلود : دستور العمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری(Ph.D) دانشگاه سمنان           حجم فایل 10402 KB

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University