پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

جستجوی پیشرفته   جستجوی وبآقای ابوالفضل ذوالفقاری - کارشناس مسئول اداره آموزش , مسئول امور عمومی

اقای رضا صادقی - حراست دانشکده , امور دانشجویی

آقای یوسف رضا مومن پور -مسئول دفتر ریاست - ناظر سایت

آقای سلیمان کرکه آبادی - مسئول امور مالی

آقای علی محمودیان - کارشناس آموزش

آقای حمیدرضا فلاحت کار - کارشناس پژوهش

آقای رمضان فیروزجایی- کارشناس امور دفتری

آقای محمد پهلوان نژاد - تاسیسات

آقای آقاگل ذوالفقاریان - نگهبان

آقای علی شیرخانی - امور کارپردازی

آقای سعید احمدی - باغبان

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University