پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


 راهنمای اتصال به اینترنت
شبکه Lan و سیستم
وایرلس

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University