پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2863
 بازدید امروز : 183
 کل بازدید : 1142554
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

لیست لوح های فشرده موجود

ردیف

نام نرم افزار

نام نرم افزار

شرکت تولید کننده

امکانات

1

LSS

(LOVE STORY SCALE)

مقیاس قصه عشق

روان سنجی

شرح آزمون، امکان اجرای آزمون و ثبت نمرات خام وجود دارد.

2

MBTI

سنخ نمای مایر- بریگز

روان سنجی

شرح آزمون، امکان اجرای آزمون و ثبت نمرات خام وجود دارد.

3

NEO

پرسشنامه شخصیتی نئو

(فرم بلند: 240 سوالی)

روان سنجی

شرح آزمون، امکان اجرای آزمون و ثبت نمرات خام وجود دارد.

4

MMPI

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا

(فرم بلند: 370 سوالی)

روان سنجی

شرح آزمون، امکان اجرای آزمون و ثبت نمرات خام وجود دارد.

5

TORANCE

سنجش خلاقیتتورنس

پارس مدار آسیا

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و انتقال اطلاعات به spssوجود دارد.

6

HERMENS

انگیزه پیشرفت هرمنس

پارس مدار آسیا

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و انتقال اطلاعات به spssوجود دارد.

7

CPI

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا

پارس مدار آسیا

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و انتقال اطلاعات به spssوجود دارد.

8

WEBSTER

رغبت سنج تحصیلی –شغلی

پارس مدار آسیا و هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و انتقال اطلاعات به spssوجود دارد.

9

MMPS

مقیاس امنیت روانی مزلو

پارس مدار آسیا و هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و انتقال اطلاعات به spssوجود دارد.

10

SCL90

فهرست تجدید نظر شده علایم روانی

هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و چاپ نتایج وجود دارد.

11

MMPI

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای مینه سوتا

هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و چاپ نتایج وجود دارد.

12

MILLON  III

آزمون بالینی چند محوری میلون 3

هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و چاپ نتایج وجود دارد.

13

EQ 90

هوش هیجانی بار ان

هوش آزمای نوید

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام و چاپ نتایج وجود دارد.

14

GENERAL APTITUDE TEST

نرم افزار جامع انتخاب رشته تحصیلی

نگرش برتر سپاهان

با سه آزمون تعیین سطح استعداد، آزمون رغبت ها و آزمون تعیین تیپ شخصیتی، رشته تحصیلی را تشخیص می دهد. امکان انتقال نتایج به spssو Accessوجود دارد.

15

TOWER OF LONDON(V.4)

آزمون حل مساله برج لندن

سینا (روان تجهیز)

علاوه بر امکان اجرا، شامل دو مقاله علمی فارسی و هفت مقاله علمی انگلیسی درباره آزمون می باشد.

16

COMPLEX STROOP TEST(V.2)

آزمون استروپ پیچیده

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای سه مرحله مقدماتی، آزمایشی و اجرای اصلی می باشد. همچنین شامل 20 مقاله علمی به زبان انگلیسی درباره این آزمون می باشد.

17

VISUALL ILLUSION

خطای ادراک دیداری

سینا (روان تجهیز)

شامل آلبوم تصاویر خطای ادراک بینایی (ادراک اندازه، شکل، عمق، حرکت و ... ) می باشد. علاوه بر آن امکان اجرای آزمون مولر لایر و ذخیره نتایج وجود دارد.

18

PROJECTION TEST

آزمون های فرافکن

سینا (روان تجهیز)

شامل تصاویر آزمون های TAT,CAT,Rorschachمی باشد. امکان ثبت پاسخ وجود ندارد.

19

KATELL IQ

آزمون هوشی آربی کتل

(نابسته به فرهنگ)

مقیاس 3 بزرگسالان (فرم (A&B

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

20

KATEL 16 F

آزمون 16 عامل شخصیت کتل

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام دارد.

21

CPI

پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (480 سوالی)

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

22

CHILD RAVEN

آزمون هوشی ریون کودکان

(رنگی- 36 سوالی)

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

23

BECK(BDI)

آزمون افسردگی بک

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

24

AYSENK

آزمون شخصیتی آیزنک(تجدید نظر شده)

فرم بزرگسالان: 48 سوالی)

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

25

ADULT RAVEN

آزمون هوشی ریون بزرگسالان(60 سوالی)

سینا (روان تجهیز)

امکان اجرای آزمون، ثبت نمرات خام وجود دارد.

26

COG LAB

آزمون های روانشناسی شناختی

 

شامل 45 آزمون روانشناسی شناختی است.

 

 

 

ردیف

 

نرم افزار (تست وآزمون)آموزشی

 

1

 

گفتار آموز

 

2

 

CogLab

 

3

 

MMPI_2

 

4

 

SCL_90

 

5

 

MMPI

 

6

 

Beck

 

7

 

ADULT RAVEN

 

8

 

AYZENK

 

9

 

KATEL_IQ

 

10

 

BEL

 

11

 

KATEL_16F

 

12

 

CPI

 

13

 

MILLON-3

 

14

 

PROJECTION TEST

 

آموزشیDVD

 

15

 

افسردگی

 

16

 

ترس، اضطراب و وحشت

 

17

 

خشم و عصبانیت

 

18

 

پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان

 

19

 

پرورش کودکان و نوجوانان تولد تا سه سالگی

 

20

 

پرورش کودکان و نوجوانان 3-7 سال

 

21

 

پرورش کودکان و نوجوانان 13-7 سال

 

22

 

پرورش کودکان و نوجوانان 13-19 سال

 

آموزشی CD

 

23

 

علم عصب شناختی

 

24

 

شکل گیری زبان

 

25

 

سلامتی، ذهن و رفتار

 

26

 

کاربرد روانشناسی در زندگی

 

27

 

یادگیری

 

28

 

ذهن و پدیده خواب و بیداری

 

29

 

فرایند شناخت

 

30

 

مغز پاسخگو

 

31

 

بلوغ و افزایش سن

 

32

 

خویشتن

 

33

 

روان درمانی

 

34

 

روابط جنسی و جنسیت

 

35

 

سنجش و هوش

 

36

 

ذهن پنهان و تقسیم شده

 

37

 

رشد کودک

 

38

 

یادآوری و فراموشی

 

39

 

آسیب شناسی روانی

 

40

 

مغز و رفتار

 

41

 

روانشناسی و فرهنگ