پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار/ رایانامه

1

یوسف رضا مومن پور

مسئول دفتر ریاست

7

101

33623300 و 33624250

33626888

2

رضا صادقی

مسئول حراست و اموردانشجویی

6

124-118

 

 

3

سید وحید سیدعلیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5

121

33627380

s.v.seyedalian@staff.semnan.ac.ir

4

خیرالنسا شهمیرزادی

مسئول دبیرخانه

5

120

 

 

5

ابوالفضل ذوالفقاری

مدیرمسئول آموزش،مسئول امور عمومی

14

110

 

33626888

6

علی محمودیان

کارشناس آموزش

14

112

 

 

7

علی شیرخانی

کارپرداز

10

117

 

 

8

سلیمان کرکه آبادی

عامل مالی

1

132

 

 

9

 

نهاد مقام معظم رهبری

-

113

 

 

10

حمیدرضا فلاحت کار

کارشناس مجله و پژوهش

11

137

33629567

33629567

11

فاطمه ذوالفقاریان

مسئول کتابخانه

17

130

 

 

12

محمد پهلوان

تاسیسات

-

126

 

 

13

منوچهر قربانی

خدماتی - آبدارخانه آموزشی

5

 

 

126

 

 

14

          آقاگل ذوالفقاریان                 مهدی ذوالفقاریان،وحید دلدار    حمید دوست محمدی، میثم جباری فاضل تبیانیان

نگهبانی

 

111

33623300

 

15

مرتضی ذوالفقاریان

مرکز رایانه

20

142

 

 

16

شهربانو قربانی

خدماتی- آبدارخانه اداری

12

139

 

 

17

رمضان فیروز جایی

خدماتی  آبدارخانه اداری

12

127

 

 

18

سید اسحاق سیاه منصوری

خدماتی - آبدارخانه آموزشی2

 

131

 

 

 

 

دانشکده روان­شناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر

تلفن: 33623300-023 *33624250 -023

دورنگار: 33626888-023

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University