پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


 مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده:

                                                            خانم دکتر مریم صابری

 

ایمیل msaberi@semnan.ac.ir saberi1707@gmail.com

وبسایت:  https://msaberi.profile.semnan.ac.ir

شماره تماس:33623300-33624250  داخلی 109

دور نگار: 33626888

 

 

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University