پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

 
 مدیرگروه علوم تربیتی - روان شناسي وآموزش کودکان استثنایی:

جناب آقای دکتر سیاوش طالع پسند

 

پرتال وب شخصی:  دکتر سیاوش طالع پسند

ایمیل: stalepasand@semnan.ac.ir

شماره تماس :33623300-33624250 داخلی 136

 

 

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University