پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


 


معاونتآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:

                                               جناب آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

 

شماره تماس:33623300-33624250 داخلی   145و 125

دور نگار: 33626888


شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:
برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه
ایجاد هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در معرفی استادان واجد شرایط و تنظیم برنامه آموزشی و امتحانات
ارائه پیشنهادها و اجرای تدابیری در زمینه ارتقاء سطح کیفی پایان نامه‌ها براساس تصمیمات متخذه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
همکاری با سایر معاونین و ریاست دانشکده در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی دانشکده
نظارت بر آموزش علمی و نظری دانشجویان و نحوه برگزاری کلاس‌های دانشکده طبق برنامه‌های مصوب
نظارت بر انجام امور خدمات آموزشی از قبیل انتخاب واحد و امور مربوط به ترک تحصیل موقت و صدور مرخصی تحصیلی موقت دانشجویان و تهیه و تنظیم قراردادهای مدرسان حق التدریس
طرح مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان و استادان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University