پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


ریاست دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر

 

                                                            جناب آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی

 

مرتبه علمی: استاد

 

شماره تماس:33623300-33624250 داخلی 115

شماره مستقیم :33625554-023

دور نگار: 33626888


اهم وظایف رئیس دانشکده عبارت است از :
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده
پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به مقامات زیربط
تشکیل و نظارت بر کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه
بررسی صلاحیت معاونین و گروه‌های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها
نظارت بر حسن اجرای وظایف گروه‌های آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع مشکلات مالی، اداری و تخصصی، باتوجه به اختیارات تفویض شده
نظارت بر حسن اجرای وظایف کلیه واحدهای تابعه در دانشکده
پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی به ریاست دانشگاه جهت تایید
پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده به ریاست دانشگاه

 

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University