پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهديشهر

 

اين واحد آموزشي با پيشنهاد دانشگاه سمنان و به درخواست و همكاري اهالي محترم مهديشهر و موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي تحت عنوان دانشكده تربیت دبیرتاسيس گرديد و با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي رياضي (دبيري و محض) فعاليت خود را در سال 1370 آغاز نموده است.  در سال تحصيلي 1383بنا بر نياز جامعه و منطقه به دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي مهديشهر تغيير نام داده و در مقطع كارشناسي رشته روان شناسي باليني اقدام به جذب دانشجو در دوره روزانه و شبانه نموده است.

با عنايت خداوند منان در سال تحصيلي84-85 در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، 87-86 در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش روان شناسي تربيتي ودر  سال 88-87 در مقطع كارشناسي علم اطلاعات و دانش شناسی ، كارشناسي روان شناسي كودكان استثنايي وكارشناسي ارشد روان شناسي باليني و روان شناسی عمومی فعالیت نموده و در سال تحصیلی 91 نیز در مقطع دکتری مدیریت آموزشی، دکتری روان شناسی عمومی و دکتری روان شناسی تربیتی را به رشته های خود در دوره های روزانه و شبانه اضافه نموده است و با توفیق الهی در سال 92 در واحد پردیس تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری گرایش روان شناسی تربیتی و روان شناسی نیز اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

 

خلاصه ای از سیر پیشرفت دانشگاه، به شرح ذیل می باشد.


سال شروع

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

دوره

1383

کارشناسی

روان شناسی

بالینی

روزانه و شبانه

1385

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

روزانه وشبانه

1386

کارشناسی ارشد

روان شناسی

تربیتی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی

علم اطلاعات ودانش شناسی

-

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی

روان شناسی

کودکان استثنایی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی ارشد

روان شناسی

بالینی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی ارشد

روان شناسی

عمومی

روزانه وشبانه

1391

دکتری

روان شناسی

عمومی

روزانه وشبانه

1391

دکتری

روان شناسی

تربیتی

روزانه وشبانه

1392

دکتری

روانشناسی

عمومی

پردیس دانشگاهی

1392

دکتری

روانشناسی

تربیتی

پردیس دانشگاهی

1392

دکتری

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

روزانه وشبانه

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University