پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

مراحل تصویب موضوع پایان نامه و دفاع در مقطع کارشناسی ارشد

 

1. انتخاب استاد راهنماو مشاور (حداکثر تا هفته پنجم ترم اول)  فرم شماره 1

2. انتخاب موضوع پایان نامه و تأیید استاد راهنما و تكميل فرم یک صفحه ای  پيشنهاد رساله و ارائه آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی (حداکثر تا هفته پنجم ترم دوم) فرم شماره 2

3. تکمیل فرم پیشنهاد پژوهش (proposal) زیرنظر استادراهنما و مشاور و ارائه به مدیرگروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه. (قبل از ترم اخذ پایان نامه . حداکثر تا یک ماه قبل از پایان ترم سوم) فرم شماره 3  Pdf

4 . تعیین داور توسط گروه و داوری توسط داوران تعیین شده .

5 . بررسی پروپوزال داوری شده توسط گروه .

الف) تاییدتوسط گروه مربوطه :پروپوزال به تحصیلات تکمیلی ارجاع خواهد شد .

ب) عدم تایید توسط گروه مربوطه : پروپوزال جهت انجام اصلاحات به دانشجو ارجاع خواهد شد .

6. طرح پروپوزال تایید شده توسط گروه مربوطه در شورای تجصیلات تکمیلی دانشکده

   الف) تایید : پس از تصویب موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ؛ ابلاغیه تصویب موضوع برای استاد راهنما و مشاور تهیه و در اختیار آنان قرار می گیرد. دانشجو موظف است ضمن تعامل با استاد راهنما و مشاور و کارشناس تحصیلات تکمیلی برای گرفتن ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه مراجعه نماید. و فرم شماره 4    را هر سه ماه یک بار تکمیل و به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه دهد.

  ب) عدم تایید : در صورت عدم تایید ، اصلاحات مورد نیاز به دانشجو اعلام خواهد شد و دانشجو موظف است در اسرع وقت اصلاحات را انجام و به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه دهد .

7. دریافت آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه و رعایت دقیق مفاد آن. به منظور هماهنگي بيشتر و يكسان سازي پايان نامه ها ي دانشجويان،تنظيم و رعايت كليه نكات آئين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه ها  براي دانشجويان كليه رشته هاي تحصيلي الزامي استبدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه سایر مراحل فارغ التحصیلی دانشجو انجام نخواهد شد (فرم شماره5

6 . اقدامات مورد نیاز برای هماهنگی جلسه دفاعیه :

الف) دانشجو موظف است یک ماه قبل از دفاع؛ فرم پیش دفاع شماره 6 ، فرم تعیین داور شماره 7 و مجوز دفاع شماره 8  را دریافت و پس از تکمیل به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه دهد .

بدیهی است کلیه عواقب ناشی از عدم مراجعه ، برعهده دانشجو خواهد بود .

ب) دانشجو موظف است دو هفته قبل از جلسه دفاع ،  4 نسخه کامل شده از پایان نامه خود را به استاد راهنما، مشاور و داوران تحویل و فرم تایید شده را در اختیار کارشناس تحصیلات تکمیلی قرار دهدفرم شماره 9

ج) دانشجو موظف است یک هفته قبل از جلسه دفاع ، فرم هماهنگی جلسه دفاع و همچنین اطلاعیه برگزاری دفاع را تکمیل و در اختیار کارشناس تحصیلات تکمیلی قرار دهد . فرم شماره 10 و   فرم شماره 11     PDF

 

مراحل بعد از دفاع

1. دانشجو موظف است پس از دفاع (فرم شماره 12 را تکمیل و به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه دهد.

2. دانشجو موظف است بعد از انجام اصلاحات و قبل از صحافی پایان نامه جهت دریافت فرم های مربوطه به کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه نماید .

3- پس از تایید پایان نامه صحافی شده(فرم شماره 13 و فرم شماره 14 تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه شود .

درخواست سنوات در صورت نیاز :

دانشجویان موظفند پس از ترم 4 و یک ماه قبل از شروع ترم 5 ، در صورت عدم اتمام پایان نامه و نیاز به سنوات اضافی ، فرم درخواست سنوات شماره 15را تکمیل و همراه با دلایل استاد راهنما مبنی برافزایش سنوات را به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه دهند . بدیهی است کلیه عواقب عدم تکمیل فرم مربوطه به عهده دانشجو خواهد بود .

سنوات ترم 6

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 
   دانلود : فرم_شماره_11.doc.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع_فرم_شماره_11.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود : تائید_اصلاحات_ارشد_1.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود : تاریخ_کمیته_های_اخلاق_سال_1399_(1).pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : مدارک مورد نیاز جهت ارائه طرح به کمیته اخلاق.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : فرم مشخصات سامانه ملی.docx           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم رضایت نامه.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : راهنما و نمونه رضایت آگاهانه.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم کد اخلاق           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرم تعیین استاد راهنما و مشاور           حجم فایل 235 KB
   دانلود : فرم سنوات           حجم فایل 167 KB
   دانلود : فرم سنوات ترم ششم           حجم فایل 232 KB
   دانلود : فرم تسویه حساب           حجم فایل 232 KB
   دانلود : فرم تحویل پایان نامه           حجم فایل 225 KB
   دانلود : فرم هماهنگی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 79 KB
   دانلود : فرم تحویل پایان نامه قبل از دفاع           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرم مجوز دفاع           حجم فایل 222 KB
   دانلود : فرم تعیین داور           حجم فایل 176 KB
   دانلود : فرم صورتجلسه پیش دفاع           حجم فایل 222 KB
   دانلود : شیوه نامه ی نظام صوری نگارش پایان نامه ها           حجم فایل 363 KB
   دانلود : فرم گزارش پیشرفت           حجم فایل 183 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال docx           حجم فایل 190 KB
   دانلود : فرم_پروپوزال pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود : فرم تعیین استاد راهنما ومشاور           حجم فایل 286 KB
   دانلود : فرم word هماهنگی برگزاری از جلسه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آیین نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 به بعد           حجم فایل 887 KB
   دانلود : فرم درخواست همکاری (حق التدریس )           حجم فایل 58 KB
   دانلود : مرخصی /حذف ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی           حجم فایل 346 KB
   دانلود : درخواست ادامه تحصیل دانشجویان مهمان           حجم فایل 42 KB
   دانلود : بیان مسئله word           حجم فایل 139 KB
   دانلود : فرم شماره 21: آیین نامه کارشناسی ارشد           حجم فایل 349 KB
   دانلود : فرم شماره 20: تقاضای مرخصی تحصیلی / حذف ترم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد - دکتری           حجم فایل 346 KB
   دانلود : فرم شماره 17 : فرم درخواست آموزشی تحصیلات تکمیلی           حجم فایل 1754 KB
   دانلود : فرم شماره 16: آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته           حجم فایل 3775 KB
   دانلود : فرم شماره 15: حذف اضطراری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد           حجم فایل 254 KB
   دانلود : فرم شماره 5 : آیین نامه اجرایی نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته           حجم فایل 275 KB
   دانلود : فرم شماره 2 : پیشنهاد رساله کارشناسی ارشد           حجم فایل 70 KB

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University