چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3526
 بازدید امروز : 2784
 کل بازدید : 838158
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14

نام ونام خانوادگي

مدرك علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته

پست الکترونیکی

وب پرتال

شماره داخلی

رحمان معرفت

دکتری

دانشگاه خوارزمی (تهران)

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

rmarefat@semnan.ac.ir

rmarefat@gmail.com

وب

123

مریم صابری

دکتری

فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

saberi1707@gmail.com

saberi@semnan.ac.ir

وب

109

حسین مرادی مقدم

دکتری

 فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

h-moradimoghadam@semnan.ac.ir

وب

145

روح اله خادمی

دکتری

شهید چمران اهواز

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

r.khademi@semnan.ac.ir
rouhallahkhademi@gmail.com

وب

149